Saturday, March 31, 2007

Noodles!

Para nga silang noodles! Sarap higupin! Wahahahaha, bastush! Osha mga vakler, pagpiyestahan n'yo na ang mga bata sa pangalawang dance number! Dali! :D