Thursday, May 03, 2007

Zap!

Siya ang aking current celebrity crush! Let's Go's Kontin Roque (a.k.a. Zap). Ito lang ang nakita kong picture niya. Share naman kayo diyan ng anything about him. Crush ko talaga siya eh. (Pa-girl! :D)