Saturday, May 29, 2004

Geeks are INHaaay, grabe, geeks are total cuties! Mula kay Seth Cohen sa baba, love ko rin si JPL ng American Idol. He looks naughty too. A naughty geek...hmmmn...di ba nakaka L?!?!?! :D Nakaka L si JPL! LOL! :D

No comments: