Thursday, March 31, 2005

Papa Gian

Alam kong namimiss nyo na ang mga mahahalay na pics kaya hetong sa inyo! Hahahahahahahaha! :D Sha si Papa Gian. Walang Sabit BF ni Sandara, Tadjock at TV Idol. Kras ko sha. Graveh! Tenk yu sa frenship ko for sharing me these katissue tissue na retrato! Hahahahahahahahaha! :D

Image hosted by Photobucket.com
Image hosted by Photobucket.com
Image hosted by Photobucket.com

No comments: