Tuesday, April 05, 2005

I Crush B

I crush Brian (left) of Amazing Race. Super! Kung girlalo ako, matagal na akong nagpa-pechay sa kanya. Hahahahaha :D Ganung personality ang type ko, day!Sinong me screencaps nung nakatopless lang silang dumating sa pitsop? Pa-share naman! :D Slurrrp. :D

No comments: