Sunday, April 17, 2005

New Kras

May bago akong kras. Si Mario Gerald Arbizo. Hahahahaha!:) Talagang pinangalanan! Kaya lang, straight na naman. :(

1 comment:

leona d. said...

hehe you know him?