Tuesday, May 17, 2005

Downelinked

I succumbed to temptation na. Naks! Succumbed! Hahahaha :D Nasa Downelink na ako. Cancelled my Connexion account na kasi gusto ko one vakei Friendster lang ako. Tsaka mas marami daw bloggers sa Downelink.

O, tell me your chorva there na para add ko kayo! Gusto ko marami akong friends dun. Hihihihi. :)

No comments: