Sunday, April 02, 2006

Pantasya

Naman, naman! Kung ito sana ang mga naging costumes nila eh di sana hindi nag flopsina ang Etheria!

No comments: