Saturday, September 02, 2006

Cosmo 2006

Parrrrang tame ang Cosmo dishir compared to the previoushirs! Pinaka daring yung batch nina Papa Paul Artadi. Pero in fernez, gusto kong enchongin si Enchong. Wahehehehe! :D

No comments: